6 NOVEMBER JAAP SEIDELL

Op zaterdag 6 november vanaf 17.00 uur vindt de 6e Landgoed Willibrorduslezing plaats in de Cultuurkoepel Heiloo. Het bestuur van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo en het Willibrordusgenootschap heeft de eer prof. Dr. Ir. Jaap Seidell dit jaar als spreker te mogen presenteren.

Prof. Dr. Ir Seidell is sinds 2002 hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als deskundige op dit gebied adviseert hij nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de World Health Organisation en de Gezondheidsraad. Hij is lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, publiceerde ruim 500 artikelen in wetenschappelijk tijdschriften, is vaste columnist van Het Parool en Het Financieel Dagblad, twitteraar en als veelgevraagd spreker neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat.

“VOEDSEL VOOR DE GEEST”

 

Rondom de lezing zijn meer activiteiten . Naar verwachting is medio augustus het programma definitief bekend. In ieder geval zullen weer leerlingen van de basisschool Willibrord uit Heiloo voordrachten houden met de titel:  “Dichtbij Willibrordus”

Na afloop van de lezing kunt u genieten van de Willibrordusmaaltijd. Een heerlijke stamppot verzorgd door de Keuken met Karakter. De ingrediënten van de stamppot zijn uit de regio afkomstig.

Voor € 5 koopt u een kaartje voor de lezing, inclusief de overheerlijke Willibrordus stamppot-maaltijd na afloop van de lezing. Na afloop van het programma zullen de bestuursleden van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo u uitnodigen tot een kleine bijdrage aan het evenement.

Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als deskundige op dit gebied adviseert hij verschillende nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de World Health Organisation en de Gezondheidsraad. Hij is lid van de KNAW. Als vaste columnist van Het Parool en Het Financieel Dagblad, twitteraar en veelgevraagd spreker neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat.

Curriculum Vitae

Jaap Seidell is sinds 2002 hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is daarnaast initiatiefnemer en bestuurslid van het onderzoeksinstituut “Sarphati Amsterdam”. Hij is vooral betrokken bij onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van overgewicht en de effectiviteit van maatregelen en interventies die kunnen leiden tot betere preventie en zorg bij overgewicht en obesitas.

Momenteel richt hij zich in het bijzonder op voedselbeleid en op de ontwikkeling van interventies in huishoudens, buurten, scholen en in de zorg. Hij was voorzitter van de commissie voedingsrichtlijnen bij diabetes van de NDF (2006, 2010 en 2014), de richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (2008, 2021) en de zorgstandaard Obesitas van het PON (2010) en lid van de Richtlijncommissie Goede Voeding van de Gezondheidsraad (2015).
Hij is lid van de KNAW, de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, de Raad voor Integrale Landbouw en Voeding en lid van de Raad van Toezicht van het RIVM en het Voedseleducatieplatform.
Hij publiceerde ruim 500 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, hoofdstukken in boeken en rapporten voor de organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen met Jutka Halberstadt schreef hij “Tegenwicht – feiten en fabels over overgewicht”( Bert Bakker, 2011) , “Het voedsellabyrint – een weg uit het doolhof van eetadviezen en -trends” (Atlas Contact, 2014), “Jong Leren – kleine en grote vragen over een leven lang gezond eten” (Atlas Contact, 2018) en “Andere kost – pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem” (Atlas Contact 2021). Hij is veelgevraagd als expert in de media (televisie, kranten, debatten) en schreef de afgelopen jaren enkele honderden columns voor onder meer het Parool, Ad Valvas en het Financiële Dagblad. Hij is te volgen op Twitter via @jaapseidell.

6 November 17.00 uur in de Cultuurkoepel Heiloo

Koop hier uw kaarten

Sprekers Willibrorduslezing

door | aug 30, 2021

EPPO VAN NISPEN TOT SEVENAER

Op 2 november 2019 spreekt Eppo van Nispen tot Sevenaer de 5de Willibrorduslezing uit in Cultuurkoepel Heiloo.

Eppo van Nispen tot Sevenaer is een veelgevraagd internationaal spreker en meedenker, vanwege de unieke verbindingen die hij weet te leggen tussen de digitale wereld en de menselijke maat. Daarnaast is hij gast in programma’s als DWDD. Hij is van oorsprong programmamaker.

  • Voor de gedichten van de leerlingen van Basisschool Willibrord:  klik hier
  • Voor de inleidende woorden van burgervader dhr. Hans Romeyn:  klik hier
  • Voor de 5de Willibrorduslezing, uitgesproken door dhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer:  klik hier

PROF. DR. PAUL SCHEFFER

Op 3 november 2018 sprak Prof. dr. Paul Scheffer de 4de Willibrorduslezing uit in Cultuurkoepel Heiloo.

Prof. dr. Paul Scheffer is een Nederlands publicist en hoogleraar. Hij was onder meer correspondent in Parijs en Warschau. Als bijzonder hoogleraar bekleedde hij van 2003 tot 2011 de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam en sinds september 2011 is hij hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg.

  • Voor de gedichten van de leerlingen van Basisschool WIllibrord:  klik hier
  • Voor de inleidende gedachten van burgervader dhr. Hans Romeyn:  klik hier
  • De Willibrorduslezing, uitgesproken door prof. dr. Paul Scheffer:  klik hier

MARTIN SOMMER

Op 4 november 2017 sprak Martin Sommer de 3de Willibrorduslezing uit in Cultuurkoepel Heiloo.

Martin Sommer (1956) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 werkt hij bij de Volkskrant, op vele functies waaronder het correspondentschap in Parijs. Tegenwoordig schrijft hij op zaterdag het politieke commentaar voor de krant. Zijn laatste boek Wat een held! (2012) gaat over helden in de vaderlandse geschiedenis.

De volledige tekst van de lezing getiteld ‘Wie bewaakt onze zielen?’ kan je teruglezen via de volgende link:  klik hier

JACOBINE GEEL

Op 5 november 2016 sprak Jacobine Geel de 2de Willibrorduslezing uit in Cultuurkoepel Heiloo.

Drs. Jacobine Geel (1963) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. In de afgelopen jaren combineerde zij haar werk als presentator voor de NCRV met diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies. Zij was onder andere voorzitter van het Burgerforum Kiesstelsel. Sinds 1 september 2013 is zij bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

De volledige tekst van de lezing getiteld ‘Het hoefde alleen maar gevonden te worden…’ kan je teruglezen via de volgende link:  klik hier

JAN VAN ZANEN

Op 7 november 2015 in het WIllibrordusjaar sprak Jan van Zanen de 1de Willibrorduslezing uit in Cultuurkoepel Heiloo.

Jan van Zanen is een Nederlands politicus en bestuurder. Hij was van november 2003 tot en met mei 2008 partijvoorzitter van de VVD, is sinds 1 januari 2014 de 330e burgemeester van Utrecht en sinds 3 juni 2015 voorzitter van de VNG.

De volledige tekst van de lezing getiteld ‘De erfenis van Willibrord Een Utrechts perspectief’ kan je teruglezen via de volgende link:  klik hier

HET WILLIBRORDUSGENOOTSCHAP KIEST…

Het Willibrordus Genootschap nodigt elk jaar een spreker uit waarvan zij gelooft dat hij of zij in staat zijn is om een eigen en uniek perspectief te bieden op actuele vraagstukken. Het Willibrordusgenootschap bestaat uit 5 notabelen uit de Gemeente Heiloo, met een diverse achtergrond. Zij komen eens per jaar formeel samen om te besluiten welke spreker komend jaar de Willibrorduslezing zal uitspreken, en kiezen na 5 jaar, nadat hun termijn er op zit, een nieuwe notabele uit de gemeenschap.

HET GENOOTSCHAP:

– burgemeester dhr. Hans Romeijn
– wethouder dhr. Fred Dellemijn
– oud-wethouder dhr. Jacob Ouderkerken
– dhr. Nico Adrichem
– dhr. J. Bellekom.

OVER DE LEZING

De Willibrorduslezing gaat over ‘gezondheid’ in de meeste brede zin van het woord: over de vraag hoe we ons goed kunnen voelen in ons eigen vel in- en met onze omgeving. Deze twee aspecten – de zorg voor jezelf en zorg en compassie voor anderen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van St. Willibrordus en de huidige rol van het Landgoed voor Heiloo. Om deze verbinding te eren, te behouden, te verbeelden en over te blijven leren nodigt het Willibrordus Genootschap elk jaar een spreker uit waarvan het Genootschap gelooft dat hij of zij in staat zijn is om een eigen en uniek perspectief te bieden op deze vraagstukken.