Mobiele Tribune

vriendenvancultuurkoepel

De Cultuurkoepel was vroeger een kapel, gebouwd als tempel van gebed maar ook bezinning en verwondering. Dit is terug te vinden in de zogeheten Byzantijnse architectuur: een groot open koepelgewelf, ondersteund door kolommen. Een adembenemende oosterse bouwstijl die je maar weinig tegenkomt in de Lage Landen. Juist door zijn vorm is deze voormalige kapel zo geschikt als theater. Een kostbaar monument en de trots van Heiloo en regio. Een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen, het Carré boven het Noordzeekanaal.

Hier stopt de vergelijking. Want kun je in Carré nog vanuit de derde ring beneden naar het podium kijken, in de Cultuurkoepel zitten we allemaal gelijkvloers. Hierdoor is het zicht op de vloer van het podium beperkt. Dit kan verbeterd worden door binnen de pilaren, aan de rand van de zaal, tribunes te plaatsen. Hiermee worden de achterste rijen hoger en kunnen we het publiek dichter bij het podium laten zitten. 

  

Voorbeeld van een mobiele tribune

De Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo wil graag het zicht op de vloer van het podium verbeteren en heeft besloten om met een donatiecampagne geld in te zamelen voor de aanschaf van vier mobiele tribunes (200 zitplaatsen).  Maar we stellen er wel een belangrijke voorwaarde aan: de inspiratie van de indrukwekkende monumentale ruimte mag niet verdwijnen, de Byzantijnse koepelstructuur mag niet teloor gaan. Daarom hebben we samen met de Cultuurkoepel afgesproken dat er een verrijdbare mobiele tribune moet komen die na de voorstelling ook weer kan worden ingeklapt en weggereden. De monumentale status moet behouden blijven, dat staat voorop.

De Mobiele Tribune is besteld

In de Vriendenbrief van augustus konden we al vertellen dat het de goede kant uitging. Een lang
gekoesterde wens van bezoekers, programmeurs en vrienden kwam in beeld. Het principebesluit werd
genomen om in de vakantietijd de financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Van het benodigde
eindbedrag van € 185.000 is nu € 155.000 binnen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een overbrugging
voor de ontbrekende 30.000. En dat is gelukt. We hebben een tijdelijke oplossing gevonden in de vorm
van een cultuurspecifieke lening. Daarvoor moest nog veel werk verzet worden. De statuten moesten
worden aangepast. Op dit moment worden de handtekeningen gezet. Feit is dat we de mobiele tribune hebben kunnen bestellen.
De eerste twee delen worden ergens in oktober geleverd. Ondertussen gaat de adoptiecampagne
onverminderd voort zodat we de andere tribunedelen er meteen achteraan kunnen bestellen. We
moeten nog € 30.000 met elkaar bijeen brengen. En dat gaat lukken. Op dit moment hebben vijftig
Heiloënaren een of meerdere stoelen geadopteerd waardoor we nu al op 60 geadopteerde
theaterstoelen zitten. We gaan door tot het einde zodat we met elkaar kunnen zeggen: wij hebben deze
tribune samen betaald, hij is van ons. Ik roep alle Vrienden en sympathisanten op ons te helpen het
laatste gaatje te dichten. Adopteer een stoel, koop een certificaat voor € 100 en u krijgt twee
jaar lang uw naamplaatje op een nieuwe theaterstoel. We zijn er bijna, we gaan door tot de
laatste stoel. En ondertussen: iedereen alvast gefeliciteerd, we hebben een grote stap gezet waar we
veel mensen blij mee gaan maken.

Wij vragen iedereen die de Cultuurkoepel Heiloo een warm hart toedraagt om een “zeteltje” bij te dragen zodat we samen de Cultuurkoepel nog beter kunnen maken. Uw bijdrage helpt om:

  • iedereen een goede zitplaats met ruim zicht te bieden,
  • flexibiliteit en intimiteit te waarborgen,-
  • het cultureel erfgoed veilig te stellen,
  • meer goede zitplaatsen te creëren, zodat grotere/duurdere voorstellingen kostendekkend geprogrammeerd kunnen worden. 

Elke bijdrage is welkom! Steun de campagne van de Vrienden Cultuurkoepel Heiloo met uw bijdrage  voor een mobiele tribune op Bankrekening NL97 RABO 0152 7164 67 tnv Stichtingvriendencultuurkoepelheiloo ovv Mobiele Tribunes en uw emailadres.

Specifieke donaties

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot sponsoring van een hele mobiele unit of een stoel op uw naam:

 – Voor € 100,- draagt een stoel op de tribune twee jaar lang uw naam,

– Voor € 1.000,- wordt u erelid van de Vrienden Cultuurkoepel met uw naamsvermelding op ons Tableau d’Honneur,

– Voor € 5.000,- kunt u gedurende vier jaar uw (bedrijfs)naam verbinden aan een van de vier verrijdbare units.

Neem contact op met de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel, Joep van Dijk (06 515 78 319) en we maken samen een afspraak of stuur een mail naar secretaris@vriendencultuurkoepelheiloo.nl

Anbi

Uw bijdrage valt onder de fiscale regelingen voor culturele ANBI-stichtingen. Hierdoor mag u als particulier 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting en als onderneming kunt u zelf 1,5 x het bedrag voor de vennootschapsbelasting aftrekken. 

Contact

Heeft u vragen over een donatie, of wilt u meer informatie over zakelijke samenwerking?
Vul het formulier in en we reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Kennemerstraatweg 464
1851 NH, Heiloo

secretaris@vriendencultuurkoepelheiloo.nl

Met dank aan onze sponsoren