De Vrienden verbinden het heden met het verleden, en waarborgen de toekomst van de Cultuurkoepel

Als ondernemende Vriend bent u tevens lid van de businessclub. Hiervoor wordt een
apart programma ontwikkeld in samenwerking met de programmamakers en
exploitant van de Cultuurkoepel en het restaurant ‘Keuken met Karakter’. Graag komen
wij bij u langs om dit verder uit te werken. En natuurlijk sluiten wij een officieel
sponsorcontract dat we in de publiciteit brengen. Uw onderneming staat dan bekend als
maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Culturele ANBI

Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo is vanaf 30 januari 2014 aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een culturele status. Voor donateurs van
culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek tot 1,5 keer het gedoneerde bedrag.
Bestuur Vrienden van de Cultuurkoepel
Het bestuur van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo bestaat uit vijf
personen. Zij onderhouden direct contact met de Vrienden, de sponsors en de
programmamakers.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Uw onderneming als sponsor of donateur

Voor de instandhouding en restauratie onderneemt de stichting activiteiten voor het werven van vrienden, fondsen, donateurs en sponsors. Hiermee worden investeringen
mogelijk gemaakt voor onderhoud, restauratie, geluid, licht en aankleding van dit
cultuurpodium. Door uw bijdrage kunnen vele mensen blijven genieten van een
bijzonder monument op een historische locatie.

 

 

 

 

Ondernemers in de detailhandel kunnen lid worden vanaf €50.
Grote bedrijven vanaf €250.

 

Als tegenprestatie bieden wij u naast de Vriendenvoordelen ook naamsvermelding op
onze publicaties en promotiematerialen. U ontvangt onze digitale nieuwsbrief en wordt
uitgenodigd voor de speciaal voor Vrienden georganiseerde activiteiten zoals
lezingen, ontmoetingen, voorstellingen en rondleidingen. Bovendien krijgt u korting op
een aantal theater- en muziekvoorstellingen die in de Cultuurkoepel plaatsvinden.

Meer info

 

Koepelzaal

Contact

Heeft u vragen  of wilt u meer weten over het sponsorpakket?
Vul het formulier in en we reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.